Standardsida

Åldermän och ordförande i Härnösands Fiskaresocietet
från dess start 1765

 

 Ålderman Olof Häggman                                       1765 -

Ålderman Jonas Löf                                                  1791 - 1794

Ålderman Eric Häggström                                     1804 - 18/12 1808

Ålderman Olof Häggqvist                                        8/12 1808 - 4/12 1823

Ålderman Math. Wedin                                           4/12 1823 – 1834 (avled 1834)

Ålderman Pehr Bergman                                        28/11 1834 –

Ålderman Häggdahl                                                 avsagt sig posten 26/11 1847

Ålderman Anders Häggqvist                                 16/11 1847

Ålderman E. O. Strandberg                                    avsagt sig posten 24/4 1857

Ålderman Eric Rodling                                            24/4 1857

Ålderman A. P. Löf                                                    1871 – 10/3 1901

Ordförande Carl Axel Häggqvist                           1860 - 15/3 1903

Ordförande Gustav Häggqvist                               15/3 1903 – 4/3 1917

Ordförande Ernst Lidblom                                      4/3 1917 – 5/4 1933

Ordförande J. W. Rönnblom                                    5/4 1933 – 30/3 1944

Ordförande Anders Häggqvist                               30/3 1944 – 1948

Ålderman och ordf. Gunnar Löf                            1948 – 1964

Ålderman och ordf. C. H. Nordlöw                       1965 – 1985

Ålderman och ordf. Lars Edin                                1985 – 2010

Ålderman och ordf. Patrik Rodling-Höglund     2010 -